Events Calendar

Stadtkirche: Sonntagsfeier

Leitung: Pfarrer Dr. Johannes Block
Orgel: Kantorin Heike Mross-Lamberti
Gesang: Jugendpastor Frank Koine

Location Stadtkirche, Kirchplatz 20