Events Calendar

Stadtkirche Mahnmal: Erinnerung an antjüdische Pogrome 1938

Leitung u.a.: Pfarrer Dr. Johannes Block

Location Stadtkirche, Kirchplatz 20