Terminkalender

Stadtkirche: Christvesper mit Kantorei

Predigt: Pfarrer Dr. Johannes Block
Orgel: Kantorin Heike Mross-Lamberti
Mitwirkende: Kantorei

Ort Stadtkirche, Kirchplatz 20